آرشیو روزانه : شهریور ۲۴, ۱۳۹۴

گردوی پاکوتاه پربار

گردوی پاکوتاه

گردوی پاکوتاه پربار به دلیل کیفیت مرغوب مغز و عملکرد زیاد به عنوان یکی از بهترین  ارقام  تجاری و خوب گردو در قسمت های مرکزی کالیفرنیا شناخته شده است که حساسیت بالایی به بیماری بلایت دارد . باردهی اقتصادی این رقم از سال سوم شروع می شود در حالیکه باردهی اقتصادی ارقام دیگر از سال نهم آغاز می شود.ونهایت ارتفاع درخت بالغ ... بیشتر بخوانید »

گردوی ژنوتیپ برتر

گردوی ژنوتیپ برتر

گردوی ژنوتیپ برتر ایران شامل محلی همدان و تویسرکان از ارقام محلی مرغوب ایران حساب می شوند .گردو يكي از مهم ترين ميوه هاي خشك جهان و ايران است . ميزان توليد گردو در جهان در سال ۲۰۱۲برابر ۴/۳ ميليون تن بوده كه از ۹۹ هزار هكتار سطح زير كشت بارور حاصل گرديده است. ايران با توليد ۲۲۳ هزار تن ... بیشتر بخوانید »

نهال گردوی چندلر

  نهال گردوی چندلر این رقم از تلاقی پدرو و UC-56-224 بدست آمده است و بسیاری از خصوصیات آن از لحاظ بارور بودن جوانه های جانبی، زمان ظهور برگ و برذاشت محصول شبیه والد خود پدرو میباشد. قدرت رشد درختان چاندلر متوسط بوده و به طور نیمه راست رشد می کنند و یک رقم بسیار امید بخش محسوب می شود. گردو ... بیشتر بخوانید »