آرشیو های نویسنده : yashar

گردوی اصلاح شده

فروش ویژه نهال گردوی اصلاح شده و کشت بافتی در نهالستان اروم نهال گردو درختی است که در شرایط آب و هوای مدیترانه ای در نواحی که دارای تابستانهای معتدل و زمستان سرد باشند به خوبی رشد میکند. نیاز سرمايي گردو حدود۱۵۰۰ -۳۰۰ ساعت دمای صفر تا ۷ درجه سانتیگراد بسته به رقم می باشد. درجه حرارت لازم برای رشد ... بیشتر بخوانید »

گردوی مراغه

گردوی مراغه از ارقام تجاری عالی محسوب می شود خاصیت دیرگل بودن و تناژ ۷۰ کیلیو برای هر درخت از ویژگی های بارز این رقم میباشد . گردو درختی است که در شرایط آب و هوای مدیترانه ای در نواحی که دارای تابستانهای معتدل و زمستان سرد باشند به خوبی رشد میکند. نیاز سرمايي گردو حدود۱۵۰۰ -۳۰۰ ساعت دمای صفر ... بیشتر بخوانید »

گردو پیوندی

فروش ویژه گردو پیوندی در نهالستان اروم نهال . بر روی ارقام مختلف مثل چندر – پدرو – اسراییلی – فرانکوت و غیره .   گردو درختی است که در شرایط آب و هوای مدیترانه ای در نواحی که دارای تابستانهای معتدل و زمستان سرد باشند به خوبی رشد میکند. نیاز سرمايي گردو حدود۱۵۰۰ -۳۰۰ ساعت دمای صفر تا ۷ ... بیشتر بخوانید »

گردو کانادایی

گردو کانادایی

نهال گردو کانادایی   به دلیل کیفیت مرغوب مغز و عملکرد زیاد به عنوان یکی از ارقام خوب گردو در نهالستان اروم نهال تولید  می شود . باردهی اقتصادی این رقم از سال  پنجم شروع می شود در حالیکه باردهی اقتصادی ارقام دیگر از سال نهم آغاز می شود.و در باغت تجاری به عنوان گرده زا استفاده می شود . ... بیشتر بخوانید »

گردوی پاکوتاه پربار

گردوی پاکوتاه

گردوی پاکوتاه پربار به دلیل کیفیت مرغوب مغز و عملکرد زیاد به عنوان یکی از بهترین  ارقام  تجاری و خوب گردو در قسمت های مرکزی کالیفرنیا شناخته شده است که حساسیت بالایی به بیماری بلایت دارد . باردهی اقتصادی این رقم از سال سوم شروع می شود در حالیکه باردهی اقتصادی ارقام دیگر از سال نهم آغاز می شود.ونهایت ارتفاع درخت بالغ ... بیشتر بخوانید »

گردوی ژنوتیپ برتر

گردوی ژنوتیپ برتر

گردوی ژنوتیپ برتر ایران شامل محلی همدان و تویسرکان از ارقام محلی مرغوب ایران حساب می شوند .گردو يكي از مهم ترين ميوه هاي خشك جهان و ايران است . ميزان توليد گردو در جهان در سال ۲۰۱۲برابر ۴/۳ ميليون تن بوده كه از ۹۹ هزار هكتار سطح زير كشت بارور حاصل گرديده است. ايران با توليد ۲۲۳ هزار تن ... بیشتر بخوانید »

نهال گردوی چندلر

  نهال گردوی چندلر این رقم از تلاقی پدرو و UC-56-224 بدست آمده است و بسیاری از خصوصیات آن از لحاظ بارور بودن جوانه های جانبی، زمان ظهور برگ و برذاشت محصول شبیه والد خود پدرو میباشد. قدرت رشد درختان چاندلر متوسط بوده و به طور نیمه راست رشد می کنند و یک رقم بسیار امید بخش محسوب می شود. گردو ... بیشتر بخوانید »

نهال گردوی پدرو

نهال گردوی پدرو رقمی است زود بارده و نسبت به ارقامی که در جوانه های انتهایی بارده هستند ۳۰ تا ۵۰ درصد بیشتر محصول تولید می کنند، در نتیجه این رقم در بسیاری از مناطق پرورش گردو گسترش یافته است. این گردو درختی است که در شرایط آب و هوای مدیترانه ای در نواحی که دارای تابستانهای معتدل و زمستان ... بیشتر بخوانید »

نهال گردوی فرانکوت

نهال گردوی فرانکوت به دلیل کیفیت مرغوب مغز و عملکرد زیاد به عنوان یکی از ارقام خوب گردو در قسمت های مرکزی کالیفرنیا شناخته شده است که حساسیت بالایی به بیماری بلایت دارد . باردهی اقتصادی این رقم از سال دوازدهم شروع می شود در حالیکه باردهی اقتصادی ارقام دیگر از سال نهم آغاز می شود.و در باغت تجاری به ... بیشتر بخوانید »

نهال گردوی هارتلی

گردوی هارتلی یکی از ارقام تجارتی کالیفرنیا است، از ویژگیهای این رقم داشتن رنگ مغز روشن، عملکرد خوب، مقاومت به کرم سیب و بیماری بلایت گردو می باشد. حساسیت بیشتری نسبت به سرمای بهاره نسبت به رقم فرانکوت دارد. شاتون های آن اغلب در اثر سرما از بین می روند اما شاتون های فرانکوت گل های ماده آن را گرده ... بیشتر بخوانید »