آرشیو برچسب ها : نهال گردو

نهال گردوی هارتلی

گردوی هارتلی یکی از ارقام تجارتی کالیفرنیا است، از ویژگیهای این رقم داشتن رنگ مغز روشن، عملکرد خوب، مقاومت به کرم سیب و بیماری بلایت گردو می باشد. حساسیت بیشتری نسبت به سرمای بهاره نسبت به رقم فرانکوت دارد. شاتون های آن اغلب در اثر سرما از بین می روند اما شاتون های فرانکوت گل های ماده آن را گرده ... بیشتر بخوانید »