آرشیو برچسب ها : گردو زنوتیپ

گردوی ژنوتیپ برتر

گردوی ژنوتیپ برتر

گردوی ژنوتیپ برتر ایران شامل محلی همدان و تویسرکان از ارقام محلی مرغوب ایران حساب می شوند .گردو يكي از مهم ترين ميوه هاي خشك جهان و ايران است . ميزان توليد گردو در جهان در سال ۲۰۱۲برابر ۴/۳ ميليون تن بوده كه از ۹۹ هزار هكتار سطح زير كشت بارور حاصل گرديده است. ايران با توليد ۲۲۳ هزار تن ... بیشتر بخوانید »